EMDR

Over EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen.

Mensen die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden.

Al meer dan achtentwintig jaar is er naar de effectiviteit van EMDR wetenschappelijk onderzoek verricht. Met als resultaat dat EMDR volledig wordt geaccepteerd als één van de meest krachtige behandelingen bij o.a. posttraumatische stoornissen en bij angsten.

Eén van de verklaringen is dat het brein onder andere door het werkgeheugen (prefrontale cortex) beïnvloed wordt en dat in relatief korte behandeltijd de hersenen de nare disfunctionele reacties na EMDR behandeling sterk verminderden tot zelf verdwenen.

Een nare ervaring of periode brengt vaak heftige emoties met zich mee. Over het algemeen  ben je in staat om deze emoties na enige tijd te verwerken, maar soms lukt dat niet. EMDR helpt bij het verwerken van deze emoties.

EMDR werkt effectief bij:

 • Rouw
 • Fobieën
 • Nare ervaringen op medisch gebied
 • Werkgerelateerde gebeurtenissen
 • Chronische pijn
 • Emotionele verwaarlozing
 • Depressies
 • Misbruik
 • Klachten uit de jeugd
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Ervaringen met inbraak of overval
 • Een ongeluk
 • Paniekaanvallen
 • Dwanggedachtes
 • Straat- of hoogtevrees
 • PTSS
 • Negatief zelfbeeld
 • Emotie eten

Wil je weten of EMDR geschikt voor jou is?

8 + 10 =